1546849604 เข้าชม : 157 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายจัดโครงการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนให้กับ บรรณารักษ์ บุคคลากร กศน. ณ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า