1550027160 เข้าชม : 78 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเวียงป่าเป้า ร่วมกับมูลนิธิสาธิตธรรมานุเคราะห์ และกศน.ตำบลเวียงกาหลง ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง มีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆได้แก่ 1.ฐานเด็กไทยกล้าแสดงออก 2.ฐานเด็กไทบรักการอ่าน 3.ฐานกิจกรรมศิลปะ 4.เกมการละเล่นไทยย้อนยุค 5.ฐาน The Hero 6.ฐานเด็กไทยจิตอาสา