1555665030 เข้าชม : 225 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้า ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ตลอดเดือน เมษายน 2562 ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอเวียงป่าเป้า

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประกอบด้วย 1.ประดิษฐ์พวงกุญแจไม้    2.ประดิษฐ์พวงกุญแจตุ๊กตาเชือก

                                                      3. ระบายสรเปเปอร์มาเช่ ลายการ์ตูน  4. DIY สมุดทำมือ

                                                      5. วาดรูประบายสี           6. รับบริจาคหนังสือใหม่