1579060219 เข้าชม : 71 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 9 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมงานอัธยาศัย ณ ชมรมผู้พิการเวียงป่าเป้า บ้านหมอทวี บ้านป่าส้าน ต.เวียงกาหลง ประกอบด้วยกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ เล่นเกมต่างๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำโดนัทแจก และกิจกรรมระบายสีเปเปอร์มาเช่สำหรับเด็กๆ มีผู้ร่วมกิจกรรม 75 คน