1579060732 เข้าชม : 64 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิธรรมสาธิต ณ เมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน