1582882320 เข้าชม : 162 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านปางมะกาดวิทยา บ้านห้วยน้ำกืน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า ให้บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร และหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจ ทำโดนัทแจก และเล่นเกมแจกที่คั่นหนังสือ