1591945047 เข้าชม : 114 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันต่อต้านการใช้ความรุนแรงเด็กสากล  วันที่12 มิถุนายน

          องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization หรือ ILO) ได้กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เพื่อให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนขึ้นของแรงงานเด็ก และช่วยกันยุติการกระทำเหล่านี้ โดยความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐบาล ลูกจ้าง องค์กรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกที่จะร่วมหารือถึงการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้และทำให้แรงงานเด็กลดจำนวนลง

แรงงานเด็กคือใคร ?

           แรงงานเด็ก คือ กลุ่มคนที่อายุน้อยและยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศกำหนดให้สามารถทำงานได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับช่วงวัยที่ควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงเด็กที่ถูกบังคับให้เลิกเรียนเพื่อมาทำงาน หรือทำให้ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่เด็กควรจะได้รับ เด็กพวกนี้จะถูกใช้งานจนเกินกำลัง ใช้ให้ทำงานเสี่ยงอันตราย บางครั้งก็ถูกกดขี่แบบทาส รวมถึงการค้าประเวณี การบังคับถ่ายทำสื่ออนาจาร และทำเรื่องผิดกฎหมาย

          ทุกวันนี้มีเด็กประมาณ 215 ล้านคนถูกใช้เป็นแรงงาน หลายคนทำงานเต็มเวลา พวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่ได้ใช้ชีวิตเที่ยวเล่นอย่างเด็กคนอื่น ๆ รวมทั้งยังมีอีกมากที่ไม่ได้รับการดูแลและใส่ใจด้านโภชนาการที่เพียงพออย่างที่พึงจะได้รับ

แรงงานเด็กในประเทศไทย

          ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 182 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ใจความสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การกำหนดรูปแบบการใช้แรงงานเด็กในสภาพเลวร้ายและแนวทางหรือมาตรการที่ทุกประเทศต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนทันที และได้ดำเนินการจัดทำ "นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2552-2557" แผนงานระดับชาตินี้ครอบคลุมกลยุทธ์ในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กทุกคนในประเทศไทย ที่มีความเสี่ยงในการเข้าไปลงเอยในสภาพเลวร้ายด้วยการเป็นแรงงานเด็ก

          ทั้งนี้ ILO ได้เรียกร้องให้นานาประเทศมีการรับผิดชอบและให้การช่วยเหลือสนับสนุนเด็ก ๆ และครอบครัว โดยจัดหางานให้ผู้ใหญ่ และให้การศึกษากับเด็กตามวัยอันควร เพราะผู้คนทั่วโลกสามารถจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาสิ่งเหล่านี้ได้ โดยการสังเกตและให้การช่วยเหลือเมื่อพบเจอแรงงานเด็กในพื้นที่ของตนเอง

อย่าลืมว่า ไม่มีเด็กคนไหนที่ควรถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเรา หรือลูกหลานของใคร...

ขอบคุณข้อมูลจาก
un.orgilo.org/globalilo.org/asia/https://hilight.kapook.com/view/154840