1598584786 เข้าชม : 76 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ณ วัดทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่13 ตำบล เวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย