1600761365 เข้าชม : 55 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดโป่งน้ำร้อน ต.แม่เจย์ดีใหม่ อ.เวียงป่าเป้า

วันที่ 11 กันยายน 2563