นิทานพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง : เด็กๆและกลุ่มไม้ขีดไฟ
จำนวนหน้า : 40 หน้า
เข้าอ่าน : 215 ครั้ง
เปิดอ่าน

2019-01-08 11:51:12 เข้าชม : 215 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
นิทานส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการอ่าน สู่การเรียนรู้ มุ่งสู่วิถีชีวิตพอเพียง