นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย
ชื่อผู้แต่ง : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จำนวนหน้า : 264
เข้าอ่าน : 5 ครั้ง
เปิดอ่าน

2019-09-04 14:50:16 เข้าชม : 5 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยฉบับนี้รวบรวมรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน จัดทำคำอธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในแต่ละรัชกาล
หนังสือแนะนำ
ถอดรหัสการสอนสะเต็ม
( เข้าชม : 5 ครั้ง )


กั๊บแก้บของดีดงใหญ่
( เข้าชม : 33 ครั้ง )